• No products in the cart.
CART Total:0,00 kr.
Title Image

Forskning

Ren og anvendt forskning

 

Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret har siden sin tilblivelse i 1964 udviklet tre indsatsområder: kunstnerisk, pædagogisk og forskningsmæssigt. Ud over at opnå selvstændige resultater har disse områder løbende interageret med hinanden.

Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret beskæftiger sig med forskning inden for følgende områder:
CTLS – Center for Teaterlaboratoriestudier;
OTA, Odin Teatret Archives.

De tidligere områder af Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, der var afsat til forskning, var:
ISTA, den internationale skole for teaterantropologi;
UET, Universitetet for Eurasisk Teater;

Desuden finder der regelmæssigt en række projekter, initiativer og aktiviteter sted: Der er mange forskellige aktiviteter og initiativer på området: kønsforskning inden for Magdalena-projektet, Transit Festival og tidsskriftet The Open Page, symposier og publikationer om overførsel af kropslige teknikker og taktisk viden osv. Denne frugtbare og mellemliggende zone svarer til det, der inden for naturvidenskaberne kaldes anvendt forskning.

Inden for kunst, og især inden for teater, svarer ren forskning til undersøgelse af grundlæggende principper. Metoden består i at åbne en vej til kilderne, stille tilsyneladende indlysende eller naive spørgsmål igen og starte forfra, som om man endnu en gang skal kontrollere den erhvervede erfaring.

Både den rene forskning og den anvendte forskning indebærer, at der skabes et miljø, hvor det er muligt at eksperimentere med teaterhåndværkets værktøjer for at afprøve deres effektivitet. Dette tværfaglige og internationale miljø, som Odin Teatret har udviklet i løbet af sin lange virke, garanterer forskningens og resultaternes standard. Foreningen af teori og historie, af praksis og kreativ erfaring er afgørende for udviklingen af teaterkulturen og er den del af videnskabens metodologiske bagage, som kan praktiseres på vores felt. En konkret konsekvens heraf er nærhed, gensidigt kendskab og samarbejde mellem unge teaterkunstnere, eksperimenterende mestre, forskere og teoretikere.

Center for Teaterlaboratoriestudier er resultatet af mere end 30 års samarbejde mellem Nordisk Teaterlaboratorium (som er paraplyorganisation for Odin Teatret og alle dets aktiviteter) og Dramaturgisk Institut for Æstetiske Studier ved Aarhus Universitet.

CTLS

Aarhus Universitet og Odin Teatret blev i efteråret 2002 enige om at oprette Centre for Theatre Laboratory Studies(CTLS) med base på Odin Teatret i Holstebro.

Center for Teaterlaboratoriestudier er resultatet af mere end 30 års samarbejde mellem Nordisk Teaterlaboratorium (som er paraplyorganisation for Odin Teatret og alle dets aktiviteter) og Dramaturgisk Institut for Æstetiske Studier ved Aarhus Universitet.

Centrets aktiviteter vil hovedsagelig være koncentreret om følgende punkter:

  • at undersøge det kunstneriske, tekniske, konceptuelle og sociale bidrag fra nutidige og tidligere teaterlaboratorier;
  • at oprette et arkiv over alle Odin Teatrets aktiviteter samt at indsamle og udbrede viden om teatrets historie og resultater som laboratorium;
  • at fremme en udveksling, både teoretisk og praktisk, mellem centrets nationale og internationale netværk;
  • at tage initiativ til analytiske og praktiske seminarer og konferencer om teaterlaboratorier som et kreativt fagligt og teoretisk miljø;
  • at etablere et arbejdsmiljø for at stimulere forskere og kunstnere, der ønsker at udføre teoretisk og praktisk forskning inden for centrets rammer.
Langvarige samarbejder

Siden 1966 har der været et regelmæssigt samarbejde mellem Odin Teatret og Dramaturgisk Institut ved Aarhus Universitet. Dengang spillede afdelingens lærere, Tage Hind og Christian Ludvigsen, en afgørende rolle i forbindelse med etableringen af en forbindelse med Holstebro Kommune, hvilket gjorde det muligt for OdinTeatret at flytte fra Norge til Holstebro.

Siden da har Odin Teatrets skuespillere og Eugenio Barba jævnligt undervist på Dramaturgisk Institut. Flere af instituttets undervisere er faste medlemmer af den videnskabelige stab på ISTA, International School of Theatre Anthropology – det mobile forskningsmiljø, som i dag er en af Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatrets mange aktiviteter. I 1988 gav Aarhus Universitet Eugenio Barba en æresdoktortitel.

Denne fælles faglige interesse kulminerede i et tre ugers tværfagligt projekt på Aarhus Universitet i marts-april 2000. Odin Teatrets forestillinger, arbejdsdemonstrationer, didaktiske film og foredrag dannede grundlag for et kursus for lærere og studerende i litteratur, musik, dramaturgi og semiotik på Institut for Æstetiske Studier. Resultaterne af dette tværfaglige forløb, der tog udgangspunkt i Odin Teatrets kunstneriske og forskningsmæssige aktiviteter, blev samlet i bogen “Odin 2000” på engelsk og udgivet af Aarhus Universitetsforlag.

I dag er denne lange og aktive forbindelse blevet formaliseret gennem Centre for Theatre Laboratory Studies, hvilket udvider mulighederne for at anvende teoretisk-praktiske ressourcer inden for begge institutioner.

Centret ledes af en direktør, Annelis Kulhmann, som er valgt af Aarhus Universitet. Bestyrelsen består af fire medlemmer: to medlemmer er valgt af Institut for Æstetiske Studier og to af Nordisk Teaterlaboratorium.

Perspektiver

Centrets forskning i teaterlaboratorier, der har stimuleret udviklingen af det tyvende århundredes teater, vil fokusere på tre forskellige perspektiver: det historiske, det nutidige og det fremtidige.

– Det historiske perspektiv. Det historiske eller retrospektive element i centrets aktiviteter vil være baseret på Odin Teatrets omfattende arkiver, såsom tidsskrifter, bøger, videoer, film, bånd, programmer, fotos, plakater osv. Det drejer sig bl.a. om materiale og dokumentation fra ISTA’s internationale møder, Eurasian Theatre University og Odin Teatrets forestillinger, internationale seminarer i Holstebro og andre aktiviteter både lokalt og internationalt.

Dette arkiv vil blive organiseret i overensstemmelse med den relevante nye teknologi for at gøre det så enkelt og brugervenligt som muligt. Der er blevet etableret et samarbejde med disse teaterlaboratoriers arkiver: Centre of Studies for Jerzy Grotowski’s Work (Polen), Centre for Performance Research (Storbritannien), Teatro Potlach (Italien) og Centro Internacional de Investigación de TNT (Spanien).

Et websted er under udarbejdelse for at formidle oplysninger om arkiverne og for at tiltrække internationale forskeres opmærksomhed og give dem mulighed for at studere i Holstebro.

– Det moderne perspektiv. Dette perspektiv uddyber de allerede veludviklede bånd mellem Odin Teatret og Dramaturgisk Institut. Efterhånden som det udvides, vil det øge samspillet med pædagogik og andre forskningsområder.

Det sker i form af en løbende udveksling af undervisere, hvor de respektive institutioners personale kan opholde sig på hinandens institutioner i forbindelse med deres egne forskningsprojekter. Odin Teatrets medarbejdere kan bidrage til undervisningen på instituttet, mens instituttets medarbejdere og studerende på den anden side kan benytte sig af Odin Teatrets faciliteter og aktiviteter som en del af deres uddannelse. Odin Teatret vil regelmæssigt præsentere sine forestillinger på Kasernescenen i Aarhus, som administreres af Institut for Æstetiske Studier.

Centret giver medarbejderne på Dramaturgisk Afdeling mulighed for at deltage i Odin Teatrets kunstneriske aktiviteter og forskning gennem fælles forskningsprojekter, konferencer og symposier af national og international karakter. Dette samarbejde skal omfatte andre centre og universitetsinstitutioner.

Siden 2004 har der været afholdt forskellige internationale symposier i Holstebro, Århus og København. Titlerne var: “Hvorfor et teaterlaboratorium?” (2004), “The Theatre that Dances” (2004), “The Present Moment” (2006 og 2007),. “Serendipity” (2007), “Theatre Space” (2008).

Desuden giver centret mulighed for internationale forskningsaktiviteter både for ph.d.-stipendiater og på kandidatniveau.

– Fremtidsperspektiv.De to ovennævnte perspektiver er baseret på Odin Teatrets nuværende aktiviteter. Det er klart, at Odin Teatret i fremtiden ikke vil være i stand til at fortsætte de samme aktiviteter, som er afhængige af det nuværende personale. Centret eksisterer derfor som et potentiale for fremtidige kunstnere og forskere, som med specialiserede interesser og kunstnerisk styrke vil puste nyt liv i teaterlaboratorietraditionen gennem deres personlige behov og tidens omstændigheder.

 

Centret udgør med andre ord et rum, der er en arv for unormal praksis og forskning. Det kan skabe uforudsigelige kontakter mellem teaterfolk og forskere på tværs af traditioner og nationaliteter, der konfronterer videnskabelig praksis og kunstnerisk teori med konstant nye metoder og holder liv i arven og traditionen for teater som laboratorium.