• No products in the cart.
CART Total:0,00 kr.
Title Image

The Path of Actions

Teaterworkshop i residens på Nordisk Teaterlaboratorium ledet af Valerio Peroni og Alice Occhiali 

I denne workshop vil deltagerne blive opfordret og hjulpet til at udtrykke sig gennem forskellige teaterteknikker med en fysisk tilgang. Målet er at skuespillerne udvikler deres opmærksomhed og scenetilstedeværelse, (gen)opdager og udforsker nye kreative muligheder for deres egen krop, stemme og fantasi.

Deltagerne arbejder med at bruge ​​det før-ekspressive stadie i træningen som et springbræt mod den “ekspressive” dimension, der opstår under udviklingen af ​​scenisk materiale.
Hver deltager skaber sin egen karakter gennem improvisation og fysisk komposition. Der arbejdes med rytmer, dynamiske kvaliteter, objektbrug og fysiske scores.
Karakteren vil blive knyttet til det kreative tema “Elsewhere”, som er inspireret af “The Poetic of Space” skrevet af den franske filosof Gaston Bachelard.

Det daglige arbejde er opdelt i to: “Det før-ekspressive øjeblik” og “Det ekspressive øjeblik”.

Første del inkluderer psyko-fysisk træning af skuespilleren. Her studerer deltagerne både det fysiske, det vokale og det indre, men opmærksomheden vil især være rettet mod den fysiske handling og undersøgelser af dens tre parametre: hastighed, volumen og intensitet.

I anden del udgør temaet “Elsewhere” det kreativt udgangspunkt for karakterudviklingen. Den enkelte karaktertilblivelse vil blive knyttet til dette tema gennem udarbejdelse af fysiske scores i relation til en tekst og til rekvisitter. Deltagerne vælger selv en tekst/monolog, der knytter sig til det foreslåede tema.
Hjulpet og instrueret af instruktørerne, skaber deltagerne deres egen originale iscenesættelse fra start til slut.

Workshoppen tager udgangspunkt i mestre fra det 20. århundredes teatertradition, herunder Konstantin Stanislavskij, Vsevolod Meyerhold, Michael Chekhov, Jacques Lecoq, Jerzy Grotowski og Eugenio Barba.

INFORMATION OG KONTAKT

Er du eller din institution interesseret i at huse en workshop, kontakt: workshop@ntl.dk

[video src="https://ntl.dk/wp-content/uploads/2022/12/Promo_Pathof-actions.mp4" /]