• No products in the cart.
CART Total:0,00 kr.
Title Image

Blog

BESØG VORES NYE DIGITALE ARKIV

  |   Stories

På Nordisk Teaterlaboratorium er vi kommet i fint selskab med den danske lokalhistorie.

Siden årsskiftet har vi på teatret været i gang med at etablere en ny afdeling for forskning og formidling. Afdelingen har til huse på teatrets overetage, som blev etableret i 2008 i samarbejde med Aarhus Universitet. Her findes også teatrets arkiv. Arkivet (re)præsenterer en værdifuld samling af historiske dokumenter, som er frembragt i forbindelse med de mange forskellige aktiviteter, der har formet teatret siden 1966. I perioden fra 2008-2015 påbegyndte og fuldendte man et omfattende arbejde med at digitalisere samlingen, og takket være dette arbejder råder vi i dag over et stort digitalt arkiv med arkivalier, lydfiler, fotografier, videoer, artikler, arbejdsdagbøger og meget mere, der kan dateres tilbage til teatrets første leveår.

Indtil nu har det dog ikke været muligt at få indsigt i arkivet, medmindre man fysisk befandt sig på teatret. Det er vi i gang med at lave om på. 

Vi har indgået aftale med selskabet, der driver og udvikler registreringssystemet Arkibas. Arkibas er specielt udviklet til brug for danske lokal- og stadsarkiver, men benyttes også flittigt af kunst- og museumssamlinger, specialsamlinger og virksomheder. Via registreringssystemet er det muligt at præsentere sin samling for offentligheden på www.arkiv.dk, hvor du allerede nu kan gå ind og se et uddrag af vores samling.

I takt med at registreringsarbejdet skrider frem vil større og større dele af teatrets samling blive tilgængeligt for alle interesserede.

Følg samlingen vokse på her: https://arkiv.dk/soeg?page=1&valgteregistreringstypegrupperids=2&valgtearkiverids=1437